Οasis en Aoasi

Skironeio Museum

curated by D. Michalaros, P. Famelis

Όασις εν Αοάση

Σκιρώνειο Μουσείο

επιμέλεια: Δ. Μιχάλαρος, Π. Φαμέλης

2010